Privacy

 

Kleinzand 32, 9251 ED Sneek, 0515-412912

Fardau Buter is de Functionaris Gegevensbescherming van Weduwe S. Joustra & Zn. Bv., zij is te bereiken via info@weduwejoustra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Weduwe S. Joustra & Zn. Bv. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Verkoop gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@weduwejoustra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Weduwe S. Joustra & Zn. Bv. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Facturatie
– Analyse verkopen
– Versturen nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming
Weduwe S. Joustra & Zn. Bv. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Weduwe S. Joustra & Zn. Bv.) tussen zit. Weduwe S. Joustra & Zn. Bv. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Software: mailchimp
Doel: Versturen nieuwsbrief
Effect: Bij opzegging wordt het email adres verwijdert uit ons email-bestand

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Weduwe S. Joustra & Zn. Bv. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Personalia -> Op basis van inschrijving tot wederopzegging > Versturen mailingen / nieuwsbrieven / bevestigingen
Adres -> Op basis van inschrijving tot wederopzegging > Versturen mailingen / nieuwsbrieven

Delen van persoonsgegevens met derden
Weduwe S. Joustra & Zn. Bv. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.